Afbeelding

Nederlandse kust bestand tegen superstorm

Actueel 133 keer gelezen

Regio - De dijkversterkingen van Hollandse Delta verlopen voorspoedig. Tot nu toe heeft het waterschap 56 kilometer dijken versterkt. Dat is 11 kilometer meer dan volgens de planning.

Het aanbrengen van damwanden is overal zonder schades verlopen. Ook de samenwerking tussen alle partijen die bij de dijkversterkingen zijn betrokken verloopt goed. Hier en daar liepen de werkzaamheden enige vertraging op, zoals in Strijensas door de vondst van projectielen uit WOII en in Nieuw-Beijerland bij het verleggen van leidingen. Maar in goed onderling overleg is dit aangepakt. Het heeft niet tot noemenswaardig oponthoud geleid.

Laatste fase
Hollandse Delta begint dan ook vol vertrouwen aan de laatste fase van de werkzaamheden. Op het Eiland van Dordrecht en bij Nieuw-Beijerland, Strijensas en Numansdorp wordt nog volop gewerkt aan de dijken. De verwachting is dat het werk uiterlijk in de zomer van 2017 klaar is. In 2015 waren de zwakke schakels aan de kust bij Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en de dijken op IJsselmonde al in orde. Alle dijkversterkingen van Hollandse Delta hebben een gezamenlijke lengte van 67 kilometer. Ze maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De totale kosten bedragen zo'n 300 miljoen euro.

Zwakke schakels
Ter gelegenheid van het feit dat de hele Nederlandse kust nu weer superstormproof is, heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat een filmpje van 2,5 minuut gemaakt over een superstorm. Hoe vaak die kan voorkomen? Wat zijn de gevolgen? En wat hebben we gedaan om Nederland superstormproof te maken.

Uit de krant

Uit de krant